top of page

מדיניות פרטיות

עודכן בתאריך 16.10.2020

Kidovation מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (להלן - "האתר"). שימוש באתר ו/או רישום לשירותים באתר (להלן - "הרישום" או "השירותים") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (להלן - "מידע") כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 

איזה מידע אנו אוספים ומדוע?

 

Kidovation אינה אוספת כל מידע אודותיך בעת גלישתך באתר ולמעט קבצי "עוגיות" (cookies) המשמשים למטרות אבטחה ותפעול האתר, Kidovation אינה מפעילה כל אמצעי העלול להתחקות אחרי גולשי האתר.

 

​יחד עם זאת, בידיעתך ובהסכמתך מראש, Kidovation תאסוף אודותיך מידע במקרים הבאים:

 

בעת רישום לשירותים - השימוש באתר טעון הרשמה. במסגרת ההרשמה, תידרש למסור לנו פרטי קשר הנחוצים במישרין לאספקת השירותים והכוללים את המידע להלן: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, כמו כן, על מנת שנוכל להעניק את השירות לילדך, נבקשך בעת הרישום למסור לנו מידע כללי אודותיו: שם פרטי בלבד, גיל הילד, עיר, מדינה וארץ.

 

בעת פניה אלינו - או כאשר אנו משיבים לפנייתך - בין אם באמצעות דוא"ל, טלפון או בכל דרך אחרת, אנו עשויים לשמור את המידע שבחרת לספק לנו, לרבות באמצעות הקלטה ושמירת שיחות טלפון, על מנת שנוכל לענות לפנייתך, לספק לך את השירות שביקשת, לסייע בפתרון בעיות טכניות ואחרות וכיוצא בזאת.

 

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע המפורט לעיל, אולם ללא מסירת המידע לא נוכל לספק את השירותים. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בעת פנייתך אלינו, ישמרו במאגר המידע של Kidovation.

 

Kidovation תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.  

 

 

שמירת המידע

 

Kidovation משקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום אמצעי אבטחה מתקדמים ביותר, לרבות שימוש בכלים מתקדמים להגנה מפני וירוסים, רוגלות ונוזקות, על מנת להגן על המידע שברשותה. כמו כן, המידע עובר התממה (pseudonymization) והגישה אליו מוגבלת אך ורק לעובדינו הנדרשים לגשת למידע כחלק מתפקידם, ובכפוף לדרישות אבטחה מחמירות. המידע מוחזק עבור Kidovation על ידי חברת Wix, בשרתים מאובטחים ומוגן באמצעות כלי האבטחה המתקדמים ביותר.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

 

Kidovation מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 

Kidovation לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 

​כל המידע המפורט לעיל ולהלן, נאסף על ידי Kidovation אך ורק לצורך מתן ושיפור השירות על ידה. Kidovation אינה עושה במידע כל שימוש לצרכי דיוור או פרסום ואינה חולקת - או מעבירה- את המידע לכל צד שלישי שהוא.

 

יחד עם זאת, Kidovation תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, לרבות להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים. במקרה כאמור, Kidovation תחייב כל צד שלישי כאמור בשמירה על פרטיות המידע ובדרישות אבטחה מחמירות. Kidovation לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי Kidovation  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של  Kidovation לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

 

בנוסף לאמור לעיל, תהיה Kidovation רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה Kidovation מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד Kidovation בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל Kidovation טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה Kidovation רשאית  למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (5) אם Kidovation תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 

Kidovation אוספת ומנתחת מידע כללי ובלתי מזהה על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה אל האתר וכו'. לצורך כך משתמשת Kidovation בכלים שונים העומדים לרשותה והמסייעים לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר, את מידת השימוש בתכנים ואת השימוש בשירותים השונים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

Kidovation תהיה רשאית  לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת. כל שינוי במדיניות זו יצוין כתאריך "עדכון אחרון".

 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 

זכויותיך במידע

 

​אתה רשאי לפנות אלינו בכל עת תוך שימוש בפרטי ההתקשרות המצוינים מטה, אם ברצונך לעיין, לתקן או למחוק את המידע שמסרת לנו.

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל support@kidovation.net.

 

צור קשר

 

​אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה באמצעות פרטי הקשר שלהלן:

Kidovation

דוא"ל: support@kidovation.net

 

ניסוח

 

האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולרבים בצורה שווה.

bottom of page